Харківський Благодійний Фонд “Благо”

Наша місія – сприяння здоров’ю та соціальному благополуччу суспільства шляхом надання благодійної допомоги уразливим групам населення і популяризації відповідального, толерантного та екологічного способу життя.

 Фонд «Благо» сфокусований на створенні умов для формування відповідального і здорового способу життя серед дітей і молоді, протидії соціально небезпечним захворюванням (ВІЛ / СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити та інші інфекції, що передаються статевим шляхом), популяризації толерантного ставлення до оточуючих людей і природі, а також поширення енергозберігаючих технологій.

Діяльність фонду спрямована на профілактику соціально небезпечних явищ, надання медико-соціальної допомоги мешканцям  регіону, які в силу своїх фізичних, матеріальних чи інших особливостей потребують  допомоги й опіки.

111

112

113

114

facebook-circled-filled